FÖRENINGAR | GSIK
Dela |

GÖTEBORGSTRAKTENS INGERMANLÄNDSKA FÖRENING
(Göteborgin Seudun Inkeri–Kerho/GSIK)


Ordförande:Iris PylsyTel. 070-482 32 94
Kassör:Viktor AitmanTel. 070-679 23 67
Sekreterare:Eila TorstenssonTel. 073-413 30 03
PlusGiro:20386-9
Medlemsantal:58

Vårnytt 2017

Gubbklubbens vårsäsong började 5/1 och fortsätter att äga rum första torsdagen i månaden kl. 10.00 på Oscar Fredriks församlingshem vid Oscar Fredriks kyrka. Info via Asser Tukia, tel. 031-28 09 74.

Släktforskning på Vuxenskolan i Borås kl. 13.00. 28/1, 25/2, 1/4, 29/4. Kontakta Viktor Aitman, tel. 070-679 23 67 för information.

Kom med och laga ingermanländsk mat tisdagarna 7/2, 7/3, 4/4 kl. 17.30-21.30 och 2/5 kl. 17.00-21.30 på Katrinebergsskolan i Mölndal. Om du är intresserad, kontakta Eila Torstensson, tel. 073-413 30 03 eller Iris Pylsy, tel. 070-482 32 94 alt. via mejl.

Årsmöte lördag 18/2 kl. 12 på Golden Days i Göteborg. Info: Viktor Aitman, tel. 070-67 92 367

Tove Jansson med guidning på Konstmuseet 11/3 kl. 13.00. Kontakta Iris, tel. 070-482 32 94.

Den Ingermanländska sommarfesten arrangeras i Göteborg 27/5. Kom och hjälp till. Info Eila Torstensson, tel. 073-413 30 03.


Glöm inte att betala medlemsavgiften för 2017. Du kan betala till föreningens (GSIK) Plusgirokonto 20386-9. Medlemsavgiften är 70 kr för familjens första person och 30 kr per person för övriga. Kom ihåg att skriva medlemmarnas namn och födelseår på talongen. Om du behöver ett inbetalningskort kontakta Viktor Aitman, tel. 031-91 66 02.

Stöd verksamheten genom att betala medlemsavgiften!

Välkommen i den gemensamma verksamheten!

« Tillbaka