FÖRENINGAR | Värmland
Dela |

VÄRMLANDS INGERMANLÄNDSKA FÖRENING
(Vermlannin Inkerin–Kerho)

c/o Eleonor Westin
Örebrovägen 30
711 91 LINDESBERG
Telefon: 0581-106 33,
070-213 34 67
Plusgiro: 64 02 19-2
Medlemsantal: 95
Ordförande: Eleonor Westin

- - -« Tillbaka