FÖRENINGAR | Västerås
Dela |

VÄSTERÅS INGERMANLÄNDSKA FÖRENING
(Västeråsin Inkeri–Kerho)

c/o Nikolai Tiurinen
Blomsterv. 10
730 40 KOLBÄCK
Telefon: 0220–408 24
PlusGiro: 52 14 84–6
Medlemsantal: 50
Ordförande: Nikolai Tiurinen

- - -« Tillbaka