HISTORIK | Bakgrund
Dela |

Vilka är ingermanländarna?
Ingermanländare (fi. inkeriläinen), är en benämning på invånare i och ättlingar till fördrivna eller avflyttade invånare i Ingermanland. Ingermanländarna är som etnisk grupp lutheranska finnar, vilka under framförallt 1600-talet utvandrade från trakterna kring Nyslott i Savolax eller fr�n Äyräpää härad på Karelska näset för att kolonisera den dåvarande svenska provinsen Ingermanland. I början av 1930-talet utgjorde de med 110 000 personer 29% av områdets befolkning. Till ingermanländarna räknas även Ingermanlands finsk-ugriska urbefolkning, de grekisk-ortodoxa ingrerna och voterna. Sovjettidens etniska rensning med deportationer och folkmord medförde att ingermanländarna skingrades och deras kultur hotades. Vid 1979 års folkräkning i dåvarande Sovjetunionen uppgav sig 77 000 personer vara finnar, av vilka endast en mindre del bodde i Ingermanland. I Estland finns (1989) ca 17 000 finnar, som i praktiken är forna ingermanländare och deras ättlingar. Ungefär lika många ingermanländare finns i Karelen och i Sverige. I den finskingermanländska krönikan kan du läsa mer.

Sveriges ingermanländska riksförbund
Vid slutet av andra världskriget kom ungefär 4 500 flyktingar från Ingermanland till Sverige. På ett antal av de orter där ingermanländarna bosatte sig bildades tidigt ingermanländska föreningar. Idag finns verksamma föreningar i Borås, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Värmland, Västerås och Örebro. Föreningen Ingria utger en svenskspråkig tidskrift med samma namn, medan veteranföreningen Kullervo organiserade krigsveteranerna.

Efter hand uppstod ett behov av samarbete mellan föreningarna och samordning av deras verksamhet. Därför bildades år 1956 Finsk-ingermanländarnas centralförbund. Förbundet bytte år 1992 namn till Sveriges ingermanländska riksförbund (fi. Ruotsin Inkeri-liitto).

Förbundets syfte är att fungera som sammanhållande länk mellan landets ingermanländska föreningar och att befrämja ingermanländsk folkkultur. Till medlemmar i förbundet kan antagas i Sverige verksamma ingermanländska organisationer. Under sin verksamhetstid har SIR på olika sätt givit medlemsföreningarna stöd till deras aktiviteter. Förbundet har ocks� samordnat insamlingar till olika projekt.

SIR har även till uppgift att upprätthålla kontakter med de ingermanländska förbunden i Estland, Ingermanland, Karelen och Finland.

Föreningsverksamhet
De ingermanländska föreningarna har sina lokala sammankomster och fester. Mer information om dessa fås enklast genom att kontakta respektive förenings ordförande.

Gemensamma sammankomster för Sveriges ingermanländare är de årliga sommarfesterna och allhelgonadagen i Örebro.

Årligen återkommande ingermanländska sommarfester hålls även i Ingermanland, Estland och Finland.Karta

Finskingermanl�ndsk kr�nika

Lippu

Ingermanlandskapsvapen

Ingermanlandskapsblomma