INGRIA
Dela |

Ingria är en svenskspråkig tidskrift som innehåller artiklar om Ingermanland och dess folk genom tiderna. I Ingria publiceras också information om de ingermanländska föreningarnas aktiviteter både i Sverige och i andra länder.

Tidskriften utges av Föreningen INGRIA sedan 1984, och utkommer med fyra nummer om året.

Följande priser gäller för 2024
Prenumeration inkl. medlemsavgift: 140 kr
Enbart prenumeration: 160 kr
Utlandsprenumeration inkl. medlemskap: 170 kr
Enbart utlandsprenumeration: 190 kr
Medlemskap: 25 kr

Sätt in pengarna på PlusGirokonto 55 84 69-3 (Föreningen Ingria) så får du tidningen enkelt och bekvämt hem i brevlådan. Glöm inte att uppge namn och adress (och gärna din e-postadress).

Skicka bidrag till Ingermanland
Föreningen INGRIA har ett insamlingskonto (Plusgiro 245052-6, Ingrias insamlingskonto) dit du kan skicka bidrag till Ingermanland. Ange gärna till vilket ändamål bidraget är avsett; kyrkan, undervisning eller åldringsvård.

Redaktion
Ingria
c/o Jan Kustfält
Göketorpsgatan 30A
416 56 GÖTEBORG
Prenumerationer
Lauri Kemppi
Jordabalksvägen 62
226 57 LUND
Tel. 0701-51 21 86

Styrelse 2022
Hedersledamot:Viktor Pajunen
Ordförande:Viktor Aitman
Vice ordförande:Eila Torstensson
Sekreterare:Viktor Pajunen
Kassör:Lauri Kemppi
Ord. ledamöter:Jan Kustfält

Kim Kähäri
Ersättare:Sylvi Braavold Blom

Juhani Kustfält
Utskicksansvarig:Viktor Aitman
Arkivansvarig:Viktor Pajunen
Revisorer:Elisabeth Aitman

Arvo Jääskeläinen
Revisorsersättare:Lennart Angere

Eija Persson
Valberedning:Viktor Aitman

Lauri Kemppi

Föreningen Ingria
PlusGiro: 55 84 69-3
SWIFT/BIC: NDEA SESS
IBAN: SE 57 9500 0099 6034 0558 4693

Ingrias insamlingskonto
PlusGiro: 24 50 52-6
SWIFT/BIC: NDEA SESS
IBAN: SE 21 9500 0099 6042 0245 0526