FÖRBUND | SIR | Verksamhetsplan
Dela |

A. Principer för SIR:s verksamhet
 1. Förbundets verksamhet styrs av förbundets stadgar och årsmötets beslut.
 2. Förbundets huvuduppgift är att vara en förbindelselänk mellan lokalföreningarna i Sverige och till ingermanländska organisationer i Finland, Ingermanland, Estland, Karelen och på andra håll. Förbundet är även en förbindelselänk till ingermanländare, som bor spridda runt om i världen. Vår strävan är att grunda ingermanländska föreningar på orter i Sverige där sådana ännu inte finns.
 3. Till förbundets viktigaste uppgifter hör också att få ingermanländska ungdomar och ättlingar, som h�ller på att försvenskas, att intressera sig för ingermanländska kulturtraditioner. Förbundet stöder svenskspråkig verksamhet bland ättlingarna och bruket av svenska språket i olika sammanhang och publikationer, där s� är befogat.
 4. I samarbete med lokala föreningar arrangerar förbundet olika fester i Sverige, såsom de årliga sommar- och allhelgonafesterna.
 5. Vi informerar om ingermanländsk kultur genom att sälja böcker, skivor, kartor och annat material med anknytning till Ingermanland. Vi stöder utgivning av böcker samt arrangerar föreläsningar och utställningar om Ingermanland. Förbundet informerar det svenska samhället vid olika arrangemang om Ingermanland och ingermanländare.
 6. Vi stöder det finskspråkiga språkröret Inkeriläisten Viesti och den svenskspråkiga tidskriften Ingria. Båda anses vara förbundets informationskanaler.
 7. Vi stöder medlemsföreningarnas arbete både ekonomiskt och genom att utbilda funktionärer i föreningskunskap. Vår strävan är att få fler medlemmar i föreningarna och kompetenta ledare för dem.
 8. Vi stöder ättlingsarbete genom att i samarbete med medlemsföreningarna arrangera läger och kursverksamhet.
 9. Vi stöder socialt och andligt arbete bland våra landsmän.
 10. Vi stöder återuppbyggandet av Ingermanlands kyrkor och kyrkliga arbete, diakonalt arbete bland åldringar samt undervisning i finska, framför allt i Ingermanland. Likaledes stöder vi ingermanländska organisationers arbete i Ingermanland, Estland, Karelen och annorstädes.
 11. Vi samlar in material med anknytning till Ingermanland såsom handskrifter, foton, litteratur, ljudband, videoband, tidningsurklipp samt olika slags förem�l.
 12. Vi delar ut diplom till personer, som utmärker sig genom uppoffrande arbete för vår folkspillra samt ett kulturstipendium avsett för ättlingar.
 13. Vi uppvaktar gamla "trotjänare" – gärna med ett standar – och hedrar vid dödsfall gamla förgrundsgestalter i vår verksamhet.

B. SIR-möten, arrangemang etc. 2019

30 marsÅrsmöte kl 13.00 i Mellringeskolan, Örebro.
25 majSommarfest i Björkhaga, Örebro.
SommarenDeltagande i sommarfesterna i Ingermanland, Estland och Finland.
2 novemberAlla Helgons dag i S:t Mikaelskyrkan i Örebro.

/Styrelsen

« Tillbaka